Resenbro Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: Vandværket.png.
Name: Forfilter og efterfilter.jpg.
Name: Kontroltavle.jpg.
Name: Skylleanlæg.jpg.
Beredskabsplaner

Beredskabsplan for vandforsyningen i Silkeborg Kommune:
Silkeborg Kommune har udarbejdet en beredskabsplan for den indsats, der skal iværksættes, hvis forsyningen med drikkevand er truet eller svigter. Det kunne f.eks. være som følge af bakteriologisk/kemisk forurening, uheld og terror eller andre situationer, hvor borgerne ikke umiddelbart kan anvende drikkevandet.

Planen omfatter alle almene vandværker i kommunen (dvs. vandværker med mere end 9 forbrugere).
Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Miljøstyrelsens vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyninger samt Vandforsyningsloven.

Beredskabsplanen for drikkevand er et supplement til Silkeborg Kommunes overordnede Beredskabsplan.

Planen er udarbejdet og vedligeholdes af Team Grundvand, Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune.
Kontaktperson Anni Lassen, tlf. 8970 1494 eller mail: anni.lassen@silkeborg.dk

Her finder du indsatsplaner og aktiviteter der bl.a. er knyttet til ekstreme drikkevandsforurening.


Beredskabsplan for Resenbro Vandværk:
Bestyrelsen for Resenbro Vandværk har overvejet, hvordan der skal handles, den dag uheldet er ude.
Derfor har Resenbro Vandværk selv udarbejdet en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger.

Alarmeringsliste – Lokal (Bestyrelse/leverandører m.m.)
Alarmeringsliste – Offentlig (Offentlige myndigheder/Medier)

Nyheder

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Name: fb.png.

Kontakt os

Resenbro Vandværk
Skærbækvej 13c, 8600 Silkeborg
Tlf. 21 42 13 64
E-mail: resenbrovandvaerk@mail.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net