Resenbro Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: Vandværket.png.
Name: Forfilter og efterfilter.jpg.
Name: Kontroltavle.jpg.
Name: Skylleanlæg.jpg.
Indvindingsopland


Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra.

På kortet ses indvindingsoplandet.

Grundvandet dannes syd for vandværket.

Statens kortlægning vil senere give grundlag for en mere nøjagtig tegning af det grundvandsdannede opland.
Name: indvindingsopland.jpg.Vandværkets 3 indvindingsboringer er placeret tæt på vandværket.
Boringerne står i sand og grus i dybden 10-11 m.
Name: boring.jpg.


Grundvandet:Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat), industri og parcelhushaver m.m.
Læs mere om vandværkets planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden under punktet Planer.

Nyheder

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Name: fb.png.

Kontakt os

Resenbro Vandværk
Skærbækvej 13c, 8600 Silkeborg
Tlf. 21 42 13 64
E-mail: resenbrovandvaerk@mail.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net