Resenbro Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: Vandværket.png.
Name: Forfilter og efterfilter.jpg.
Name: Kontroltavle.jpg.
Name: Skylleanlæg.jpg.
Vandbehandling
Vandværket har 3 boringer som kører på skift og kan supplere hinanden, hvis forbruget stiger.
Vandbehandlingen foregår ved at pumpe vandet fra boringerne gennem forfilter og efterfilter og ned i rentvandstanken. Filtrene kan behandle 30 m³ hver, og tanken har en kapacitet på 160 m³.
Filtrene bliver renset med 3 dages mellemrum.
Vandet udpumpes via et frekvensstyret udpumpningsanlæg med 4 stk CR 8-6 pumper, som har en max. ydelse på 40 m³ i timen.
Eltavle - filtre og rentvandstank bliver løbende kontrolleret, og vi fylder frisk filtermasse på ca. med 5 ugers mellemrum.
Vandværket forsyner 440 forbrugere.
Se de 3 billeder inde fra vandværket herover.

Nyheder

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Name: fb.png.

Kontakt os

Resenbro Vandværk
Skærbækvej 13c, 8600 Silkeborg
Tlf. 21 42 13 64
E-mail: resenbrovandvaerk@mail.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net