Resenbro Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: Vandværket.png.
Name: Forfilter og efterfilter.jpg.
Name: Kontroltavle.jpg.
Name: Skylleanlæg.jpg.
Velkommen til Resenbro Vandværk

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandværket.

Vandværket blev stiftet den 15. oktober 1938.
Der blev afholdt generalforsamling på den gamle pramdragerkro Resenbro Kro.
Den første bestyrelse bestod af diakon Lisberg, købmand Christensen, tømrer Chr. Kynne Andersen. Kroejer Mette Sørensen (kaldet “Kro-Mette”) var suppleant.


Generalforsamling 2020

i

Resenbro Vandværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne i Silkeborg Golfklub's restaurant d. 2. september 2021 kl. 19:00.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om det forløbne år.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Budget for det kommende år fremlægges, herunder takstblad.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af revisor.
7) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.På valg er: Jan lehd og Henning Frederiksen (modtager ikke genvalg)
Suppleant Bernt Østergård
8) Eventuelt

Af hensyn til traktementet, skal tilmelding ske senest 25. august 2021 på mail: resenbrovandvaerk.dk eller på tlf.: 21421364

Bestyrelsen

Nyheder

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Name: fb.png.

Kontakt os

Resenbro Vandværk
Skærbækvej 13c, 8600 Silkeborg
Tlf. 21 42 13 64
E-mail: resenbrovandvaerk@mail.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net